Què són els Pressupostos Participatius?

Són un mecanisme que permet a la ciutadania proposar i decidir en què destinar part dels pressupostos públics. A través dels Pressupostos Participatius l’Ajuntament pot conèixer les necessitats dels veïns i veïnes del poble i decidir col•lectivament quines són les accions més prioritàries per al municipi.

El pressupost participatiu per a l’any 2019 destinarà 100.000 euros a projectes d’inversió per millorar el municipi (75.000 euros per millorar l’entorn de Torroella de Montgrí i 25.000 per millores a l’Estartit). Es podran fer propostes per millorar els barris, els carrers, els parcs, els equipaments municipals... Les propostes seran analitzades tècnicament i finalment se’n podran votar un màxim de quatre.

Què puc proposar?

Perquè la teva proposta sigui acceptada ha de complir els següents criteris:

 • Ser considerada una inversió.
 • Ser projectes concrets amb principi i fi, valorables econòmicament i viables tècnicament.
 • Fer referència a temes de competència municipal i respectar el marc jurídic i legal.
 • No contradir els plans municipals aprovats.
 • Els projecte dins l’àmbit de Torroella no podran superar l’import de 75.000 euros.
 • Els projecte dins l’àmbit de l’Estartit no podran superar l’import de 25.000 euros.

Descriu el projecte amb les teves paraules, no fa falta que sigui una descripció tècnica. Com millor l’expliquis, més fàcil serà la valoració que farà l’Ajuntament.

Què passa quan ja s’ha presentat la proposta?

 • Un grup de tècnics municipals analitzarà les propostes i valorarà quines són viables i quines no, a partir dels criteris tècnics prèviament establerts. S’informarà públicament dels motius del filtratge.
 • Posteriorment se celebraran dues reunions obertes (a Torroella i a l’Estartit) per debatre, reelaborar i prioritzar les propostes.
 • Finalment, les propostes seleccionades es valoraran tècnicament i econòmicament i es portaran a votació.

Puc conèixer els projectes finalistes?

Unes setmanes abans de la votació, l’Ajuntament donarà a conèixer els projectes finalistes a través de la web, dels mitjans de comunicació, etc.

Què passa després de votar?

L’Ajuntament es compromet a executar els projectes que hagin obtingut major puntuació fins a assolir l’import de 100.000 euros (75.000 euros per a Torroella i 25.000 per a l’Estartit). L’Ajuntament decidirà el calendari d’execució dels projectes.

Qui farà el seguiment?

La Comissió de Seguiment dels Pressupostos Participatius fa el seguiment i el control de tot el procés i de l’execució dels projectes escollits. Està formada per representats dels grups polítics municipals i de les entitats del municipi.

A la plana web s’informarà de l’estat d’execució dels projectes.

Qui hi pot participar?

Per a fer propostes hi podran participar qualsevol persona del municipi, sense límit d’edat, i les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats.Per a votar caldrà estar empadronat al municipi i haver complert els 16 anys.

Qui pot fer propostes?

Qualsevol persona del municipi, sense límit d’edat, i les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats.

Qui pot votar?

Totes les persones a partir de 16 anys empadronades a Torroella de Montgrí-l’Estartit podran votar els projectes que més els agradin.

Com s'hi pot participar?

Per participar-hi, pots fer-ho des d'aquesta plataforma havent-te registrat prèviament o bé de manera presencial.

Presentant propostes

Pots presentar la teva proposta a través de dues vies:

 • Omplint el formulari de la web participa.torroella-estartit.cat
 • Omplint una butlleta i dipositant-la a les urnes que trobaràs a l’Ajuntament, a l’EMD de l’Estartit i a diferents equipaments del municipi.

Si tens dubtes o necessites ajuda a l’hora d’entrar la teva proposta, contacta amb nosaltres

Votant propostes

Del 15 al 31 d’octubre podràs votar un màxim de 3 propostes. Les persones empadronades a Torroella podran votar els projectes de competència municipal. Les persones empadronades a l’Estartit podran votar els projectes de competència municipal i també els que siguin de l’àmbit de l’Estartit. Tots els ciutadans tenen un màxim de 3 vots.
Podràs votar a través d’aquesta plataforma previ registre o bé a través de les urnes que trobaràs a diferents equipaments del poble.